Aşağıdaki bilgiler 2011 Yaz Dönemi Endüstri Stajı Genel Bilgiler adlı dökümandan derlenmiştir. Daha fazla bilgi için bu dökümanı okumanız önerilir.

Staj ile ilgili tüm sorularınız için İlker Kalender ile bağlantıya geçebilirsiniz.  

Staj süresi ne kadar?
Kesintisiz olarak 6 hafta  (30 iş günü). Hafta sonları bu sürelere eklenmez.

Stajımı ne zaman yapabililirim?
Öğrenciler stajlarını 30 Mayis 2011 Pazartesi günü ile 2010-2011 Güz dönemi ders kayıtlarının başlayacağı gün arasında yapabilirler. Önemli olan bir nokta şudur: öğrencilerin stajlarına başlayacakları tarihleri en az  5 gün önceden staj koordinatörüne bildirmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, öğrencilerin staj tarihlerini son günlere bırakmadan
bildirmeleri önerilmektedir.

Staj yapmak istediğim kurum bölümden bir yazı istiyor? Böyle bir yazı alabilir miyim?
Staj Koordinatörü (İlker Kalender / kalenderi@bilkent.edu.tr) ile bağlantıya geçerek böyle bir yazı almanız mümkündür.

Staj yapmayı düşündüğüm kurumu bölüme ne zaman bildirmeliyim?
En geç 29 Nisan 2011 Cuma gününe kadar staj yapmayı planladığınız kurum tarafından doldurulmuş Staj Bilgi Formu Staj Koordinatörü’ne iletilmelidir. Öğrencilerin staj yapacakları kurumu daha erken bir tarihte belirlemeleri durumunda, 30 Nisan’ı beklemeden Staj Bilgi Formu’nu Staj Koordinatörü’ne teslim etmeleri önerilmektedir. Böylelikle kurumun bölüm tarafından kabul edilmemesi durumunda öğrencilerin yeni bir kurum aramak için vakitleri olacaktır.

Bulduğum kurumun staj için uygun olup olmadığı nasıl değerlendiriliyor?
Her yıl bölümde o yıl için staj adayı olan öğrenciler için bir bilgilendirme toplantısı yapılır (2010 Inf. Meeting). O toplantıda bu konuda ayrıntılı bilgi verilmektedir. Öğrenciler staj yapmayı planladıkları kurum tarafından doldurulan Staj Bilgi Formu’nu. Staj koordinatörüne teslim ettikten sora staj yapılmak istenilen kurumun, staj prensiplerimize uygun olup olmadığı bölüm tarafından araştırılarak onay verilmektedir.

Bölüm öğrenciler için staj yeri buluyor mu?
Öğrenciler staj yapacakları kurumları kendileri bulmak ile yükümlüdürler. Bununla birlikte, bölüme staj öğrencisi için kurumlardan talep geldiğinde öğrencilere duyuru yapılmaktadır.

Stajıma ara vermem mümkün müdür?
Hayır, staj süreklidir, ara verilemez. Zorunluluk nedeni (hastalık, vs.) ile ara verilmesi durumunda ara verilen gün sayısı kadar staj süresi uzar.

Stajımı yaparken kurumdan memnun kalmaz isem kurumu değiştirebilir miyim?
Öğrencilerin staj yaptıkları kurumu değiştirmeleri halinde o ana kadarki staj süreleri yok sayılır ve yeni kurumda 30 günlük bir süre staj yapmalı istenir.

Stajda ne yapmam bekleniyor?
Öğrencilerin staj yapmasındaki temel amaç öğrencilerin iş hayatına uyum sağlamasına yardımcı olmaktır. Bölümde okurken, mezun olduklarında karşılaşacakları ortamları tanımak öğrenciler için önem taşımaktadır. Bu bakımdan, staj yaptığınız kurumda programlama projesinde görev almanız önemlidir.

Bölüm staj yapan öğrencileri takip ediyor mu?
Staj süresince bölüm öğretim elemanlarımız öğrencilerimizi ve bağlı bulundukları yetkili kişileri arayarak bilgi alırlar, bazen de ziyaret edebilirler.

Stajım esnasında yaptıklarımı kaydetmem gerekiyor mu?
Evet. Öğrencilere stajlarına başlamadan önce bir Staj Dosyası (Industrial Training File) verilecektir. Öğrencilerin bu dosyayı günlük olarak ve ayrıntılı olarak doldurmaları gerekmektedir:Dönem başladıktan sonra, tarihi daha sonra belirtilecek bir günde öğrencimizden stajı ile ilgili bir sunum yapması istenilecek ve sorulan soruları yanıtlaması gerekecektir. Bu nedenle staj dosyayı doldurulurken tüm bilgiler aktarılmalı, gerekliyse ek dökümanlar koyulmalı, gerekli durumlarda ek bir rapor hazırlanmalı, yapılan programlamlar e-mail veya CD ile iletilmelidir. Staj dosyasının düzensiz olması, yetersiz görülmesi, tutarsızlıklar bulunması stajının kabul edilmemesine neden olabilir.

Staj Dosyası hakkında staj yapılan kurumun doldurması gereken bir kısım var mı?
Staj defterinin son sayfasında bulunan öğrencinin Kuruluş Tarafından Değerlendirilmesi başlıklı sayfanın kopartılarak staj yetkilisinin doldurması gerekmektedir. Stajınız biter bitmez, bu formun staj yapılan kurum tarafından bölüme postalanması gereklidir. Bu durumun staj yapılan kuruma hatırlatılması öğrencilerin sorumluluğundadır.

Staj dosyasını stajım bittikten sonra ne yapacağım?
Staj defteri alınırken bildirilmiş olan, teslim tarihinden sonra staj dosyası bölüm tarafından kabul edilmez ve staj geçersiz sayılır.

Staj için başvurduğum kurum beni servis işlerinde çalıştırabileceklerini söyledi? Bu tür bir çalışma staj için uygun mudur?
Staj boyunca, gün içerisinde çeşitli servis işlemleri için bile olsa (görevli olarak) staj yerinden öğrecimizin ayrılmaması gerekir. Çeşitli servis hizmetleri gibi sık sık staj yerinin dışında görev verilmesi staj hedeflerimiz açısından uygun değildir ve bu durumda öğrencimizin stajı geçersiz sayılacaktır. Staj boyunca belki bir ya da iki kez bulunulan yer dışında bir görev verilebilir. Bu tip görevler tarihi ile birlikte staj defterine işlenmelidir, mümkünse önceden öğrencilerimiz danışmanlarımıza bu günleri bildirmelidir.

Stajım hangi durumlarda geçersiz sayılır?
Programcılık faaliyeti haricinde bir iş yapılması; servis, vs. işler için kurum dışına pek çok defa gitmek; danışmamınız tarafından arandığınızda mazaretsiz olarak size ulaşılamaması gibi durumlarda stajınız geçersiz sayılabilir. Bu bakımdan, staj yapacağınız kuruma ait, size ve stajdan sorumlu kişiye ulaşılabilecek telefon numaralarını ile stajdan sorumlu kişilerin isimlerinin, staj başlamadan bildirilmiş olması gereklidir. Ayrıca çalışma ortamınızdan dinlenme, vs. amacı ile kısa süreli olarak ayrıldığınızda nerede bulunduğunuzu stajınızla ile ilgili kişiye ya da yakınınızda çalışan kişilere bildirmeniz danışmanlarınızın size aradığında nerede

Stajımın geçersiz sayılması durumunda ne olur?
Stajın yapılmaması ya da kabul edilmemesi durumunda, öğrenci derslerinde başarılı olsa bile diploma törenine katılamaz ve diploma alamaz. Stajın en geç derslerin bitirildiği yaz/ilkbahar döneminde, bir sonraki eğitim dönemi başlamadan tamamlanması gerekir. Eğer o dönemde de tamamlanamaz ise, dersler bitirilmiş olmasına rağmen tekrar dönem ücreti yatırılması gerekir.

Stajım esnasında bir sorun ile karşılaştığımda ne yapmalıyım?
Öğrenciler beklenmedik durumlar ile karşılaştıklarında bölüm ile bağlantıya geçebilirler. Özellikle aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda, staj koordinatörüne, öğrenci akademik danışmanlarına ya da bölüm başkanlığına e-mail veya telefon ile ulaşarak en kısa zamanda bilgi veriniz:

  • Staj yeri ile ilgili olarak bildirilmiş olan telefon numarası veya stajdan sorumlu kişilerin değişmesi,

  • Herhangi bir nedenle staja başlama ve bitiş tarihlerinin değiştirilmesi,

  • Herhangi bir mazeret ile (hastalık vs.) staja ara verilmesi,

  • Bildirilmiş olan staj yerinin değiştirilmesi,

  • Staj süresince en fazla bir ya da iki kez görev verilmesi nedeni ile, staj

  • yerinde bulunulmaması,

  • Staj yeriyle ilgili herhangi bir sorun oluşması.