VERİ ÜRETİCİSİ

Dosya tipi:
Ayraç karakteri:     Metin dosyası seçiminde geçerlidir.
Veri tabanı tablo adı:     SQL insert dosyası seçiminde geçerlidir.
Kayıt Sayısı:
Alan Sayısı: